การเปิดการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย

20 กรกฎาคม 2566

ID 140369

การเปิด VPN:

  1. เปิด Kaspersky VPN Secure Connection
  2. แตะเปิด

จะมีการสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย สถานะการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย อาจเปลี่ยน เพราะแอปทำงาน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง