Bật kết nối bảo mật

20 Tháng Bảy, 2023

ID 140369

Để bật VPN:

  1. Mở Kaspersky VPN Secure Connection.
  2. Chạm vào Bật.

Một kết nối bảo mật sẽ được thiết lập. Trạng thái kết nối bảo mật có thể thay đổi theo hoạt động của ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.