การตั้งค่ากฎ VPN สำหรับเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัย

20 กรกฎาคม 2566

ID 140378

Kaspersky VPN Secure Connection จะประเมินสถานะความปลอดภัยของเครือข่าย Wi-Fi คุณสามารถตั้งค่าแอปเพื่อเปิดการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยสำหรับเครือข่าย Wi-Fi ที่พิจารณาว่าไม่ปลอดภัย

การกำหนดค่าการเปิดการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยอัตโนมัติสำหรับเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัย:

 1. เปิด Kaspersky VPN Secure Connection
 2. แตะ > การป้องกันอัจฉริยะ
 3. แตะสำหรับเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัย และเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้
  • ถาม แอปจะแสดงการแจ้งเตือน และขอให้คุณเปิดการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย เมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัย

   อนุญาตให้ Kaspersky VPN Secure Connection ส่งการแจ้งเตือนถึงคุณ หากไม่อนุญาต แอปจะไม่สามารถเตือนคุณและไม่สามารถเสนอให้สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าการแจ้งเตือน โปรดดูเอกสารระบบปฏิบัติการของคุณ

  • รักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อ แอปเปิดการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย เมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัย
  • ไม่ต้องทำอะไร แอปจะไม่แสดงการแจ้งเตือนและไม่เปิดการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัย
 4. แตะใช้

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง