Thiết lập quy tắc VPN cho các mạng Wi-Fi không bảo mật

20 Tháng Bảy, 2023

ID 140378

Kaspersky VPN Secure Connection đánh giá trạng thái bảo mật của một mạng Wi-Fi. Bạn có thể thiết lập ứng dụng để bật kết nối bảo mật cho các mạng Wi-Fi được coi là không bảo mật.

Để cấu hình tự động bật một kết nối bảo mật cho các mạng Wi-Fi không bảo mật:

 1. Mở Kaspersky VPN Secure Connection.
 2. Nhấn vào > Bảo vệ thông minh.
 3. Chạm vào Cho các mạng Wi-Fi không bảo mật và chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Hỏi. Ứng dụng sẽ hiển thị một thông báo và nhắc bạn bật kết nối bảo mật khi bạn đang kết nối đến một mạng Wi-Fi không bảo mật.

   Cho phép Kaspersky VPN Secure Connection gửi thông báo cho bạn. Nếu không, ứng dụng sẽ không thể cảnh báo cũng như đề nghị thiết lập kết nối bảo mật cho bạn. Để biết thông tin về cách định cấu hình thông báo, vui lòng tham khảo tài liệu dành riêng cho hệ điều hành của bạn.

  • Bảo mật kết nối. Ứng dụng sẽ bật kết nối bảo mật khi bạn đang kết nối đến một mạng Wi-Fi không bảo mật.
  • Không làm gì. Ứng dụng sẽ không hiển thị một thông báo và không bật kết nối bảo mật khi bạn kết nối đến một mạng Wi-Fi không bảo mật.
 4. Chạm vào Áp dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.