การตั้งค่ากฎ VPN สำหรับเครือข่าย Wi-Fi ที่รู้จัก

20 กรกฎาคม 2566

ID 140379

ถ้าคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi เฉพาะเป็นประจำ คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยล่วงหน้าสำหรับเครือข่ายนั้นได้

การกำหนดค่าการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยอัตโนมัติสำหรับเครือข่าย Wi-Fi ที่รู้จัก:

 1. เปิด Kaspersky VPN Secure Connection
 2. แตะ > การป้องกันอัจฉริยะ
 3. แตะสำหรับเครือข่าย Wi-Fi ที่รู้จัก

  รายการของเครือข่าย Wi-Fi ที่รู้จักจะแสดง ถ้าไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ที่รู้จัก รายการจะว่างเปล่า

 4. เลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการกำหนดค่าการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
 5. เลือกการดำเนินการสำหรับเครือข่ายนี้:
  • ทำตามกรณีที่ไม่ปลอดภัย เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi นี้ แอปพลิเคชันจะใช้การตั้งค่าที่ระบุไว้สำหรับเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นการปรับใช้กับเครือข่ายที่รู้จักที่ไม่ปลอดภัย ถ้าเครือข่ายปลอดภัย แอปจะไม่ดำเนินการใดๆ
  • รักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อ เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi นี้ แอปพลิเคชันจะเปิดการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
  • ไม่ต้องทำอะไร เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi นี้ แอปพลิเคชันจะไม่เปิดการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
 6. แตะใช้

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง