ลงชื่อเข้าใช้ My Kaspersky ในแอป

20 กรกฎาคม 2566

ID 210792

ขั้นตอนการเชื่อมต่อแอป Kaspersky VPN Secure Connection กับบัญชี My Kaspersky

  1. สร้างบัญชี My Kaspersky หากคุณยังไม่มีบัญชี
  2. ในหน้าจอหลักของ Kaspersky VPN Secure Connection ให้แตะ สามจุด เปิดแท็บโปรไฟล์ แล้วแตะที่ลงชื่อเข้าใช้
  3. ป้อนอีเมลและรหัสผ่านสำหรับบัญชี My Kaspersky ของคุณแล้วแตะที่ลงชื่อเข้าใช้

    Kaspersky VPN Secure Connection จะเชื่อมต่อกับบัญชี My Kaspersky ของคุณ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง