ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสของผู้พัฒนาภายนอก

12 เมษายน 2566

ID 56776

ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสของผู้พัฒนาภายนอกอยู่ในไฟล์ legal_notices.txt ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง