วิธีเปิดใช้งาน VPN

2 ตุลาคม 2566

ID 127004

วิธีเปิดใช้งาน VPN:

  • เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลักและเปลี่ยนปุ่มสลับไปยงตำแหน่ง เปิด
  • ที่บริเวณแถบงานแจ้งเตือน ในเมนูบริบทของไอคอนแอปพลิเคชัน ให้เลือก เปิดใช้งาน VPN

VPN จะถูกเปิดใช้งาน สถานะ VPN อาจเปลี่ยนแปลงในระหว่างการทำงานของแอปพลิเคชัน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง