Cách bật VPN

12 Tháng Mười, 2023

ID 127004

Để bật VPN:

  • Mở cửa sổ chính của ứng dụng và chuyển công tắc sang vị trí Bật.
  • Tại vùng thông báo thanh tác vụ, trong menu ngữ cảnh của biểu tượng ứng dụng, hãy chọn Bật VPN.

VPN sẽ được bật. Trạng thái VPN có thể được thay đổi trong quá trình hoạt động của ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.