การแสดงข้อมูลภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้งานปลายทางนอกพื้นที่ของสหภาพยุโรป

16 กันยายน 2562

ID 144976

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะที่คุณให้กับ Kaspersky หากคุณติดตั้งเวอร์ชันแอปพลิเคชันที่ไม่ได้กำหนดให้ใช้ในสหภาพยุโรป

คุณยอมรับที่จะส่งข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่างถึง AO Kaspersky Lab โดยอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง (ต่อไปเรียกว่า "ซอฟต์แวร์") ซึ่งมี AO Kaspersky Lab เป็นเจ้าของสิทธิ์ (ต่อไปเรียกว่า "Kaspersky" หรือ "ผู้ถือสิทธิ์") สำหรับจุดมุ่งหมายเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการป้องกันตามเวลาจริง และการสร้างข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด และการโฆษณาข้อเสนอ, การปรับปรุงประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ และความเร็วในการตรวจหารวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับกลไกการติดตั้ง, การนำออกและอัปเดตซอฟต์แวร์ และการนับจำนวนผู้ใช้:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับค่า checksums ของไฟล์ที่ถูกประมวลผล (MD5 และ SHA256), จำนวนของไฟล์ที่เรียกใช้และรูปแบบไฟล์, รหัสเวอร์ชันของการปรับตั้งค่าซอฟต์แวร์, ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกำหนดกิตติศัพท์ของ URL (URL ซึ่งถูกร้องขอกิตติศัพท์, รหัสโปรโตคอลการเชื่อมต่อ และหมายเลขพอร์ตที่ใช้) เวอร์ชันเต็มและประเภทของซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน, รหัสเฉพาะสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์, ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของภัยคุกคามที่ตรวจพบ, รหัสของภัยคุกคามที่ตรวจพบในฐานข้อมูลภัยคุกคาม, ชื่อของภัยคุกคามตามการจัดประเภทของผู้ถือสิทธิ์, รหัสของงานสแกนที่ตรวจพบภัยคุกคาม, ข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรองดิจิทัลที่ใช้และข้อมูลที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ, ค่า checksums (SHA256) ของใบรับรองซึ่งออบเจ็กต์ที่สแกนแล้วถูกลงชื่อ และคีย์ใบรับรองสาธารณะ, รหัสของประเภทการยืนยันตัวตนเมื่อกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi, ค่า checksums (SHA256) ที่ได้รับเมื่อกำลังใช้รหัสเฉพาะของคอมพิวเตอร์, รหัสเฉพาะสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์, ชื่อของเครือข่ายไร้สายและที่อยู่ MAC ของจุดเชื่อมต่อ, รายการของเครือข่าย Wi-Fi ที่สามารถเลือกใช้งานได้ในขณะที่ข้อมูลถูกส่ง, ชื่อโดเมนและค่า checksum (SHA256) ของพาธจาก URL ของบริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต, ค่าของการตั้งค่าความปลอดภัย และจุดเชื่อมต่อ WPS (การตั้งค่าที่ได้รับการป้องกันผ่าน Wi-Fi) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคเพิ่มเติมของเทคโนโลยีการตรวจจับที่ปรับใช้, ตัวระบุว่าซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งเชื่อมต่ออยู่กับ My Kaspersky หรือไม่, รายการอุปกรณ์ที่สนับสนุนโปรโตคอล UPnP (ผู้ผลิต ชื่อ โมเดล (หากมีข้อมูลพร้อมใช้งาน), วันที่ของการเชื่อมต่อครั้งล่าสุด, วันที่ได้รับสถิติจาก My Kaspersky, ชื่อเครือข่าย Wi-Fi (SSID) ที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเมื่อส่งข้อมูล, ค่า checksums (MD5 และ SHA256) ของที่อยู่ MAC (BSSID) ของจุดเชื่อมต่อ, ค่า checksums (MD5 และ SHA256) ของที่อยู่ MAC (BSSID) ของจุดเชื่อมต่อที่มีตัวแก้ไข, อาร์เรย์ของโครงสร้างพารามิเตอร์ WPS จากจุดเชื่อมต่อที่มีเทคโนโลยีที่เปิดใช้งาน (ค่า checksum ของชื่ออุปกรณ์ หมายเลขโมเดล การกำหนดโมเดล และผู้ผลิต), ค่าของการตั้งค่า DHCP (โครงสร้างของค่า checksums (SHA256) ที่มีตัวแก้ไขจากที่อยู่ IPv4 และมาสก์ที่ได้รับผ่าน DHCP หลังจากเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi, ค่า checksums ของ Gateway Local IP, DHCP IP, DNS1 IP, DNS2 IP และซับเน็ตมาสก์), ค่าของการตั้งค่า DHCP IPv6 (โครงสร้างของค่า checksums (SHA256) ที่มีตัวแก้ไขจากที่อยู่ IPv6 และมาสก์ที่ได้รับผ่าน DHCP หลังจากเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi, ค่า checksums ของ Gateway Local IPv6, DHCP IPv6, DNS1 IPv6, DNS2 IPv6 และซับเน็ตมาสก์), รายการเครือข่าย Wi-Fi ที่พร้อมใช้งาน, ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย 7 รายการที่มีสัญญาณดีที่สุด และประเภทการยืนยันตัวตนและการเข้ารหัส
 • ข้อมูลเกี่ยวกับค่า checksums (MD5 และ SHA256) ของไฟล์ที่กำลังถูกประมวลผล, ตัวบีบอัดของไฟล์ (ถ้าไฟล์ถูกบีบอัด), คอนเทนเนอร์แหล่งของไฟล์ (หากมี), ขนาดของคอนเทนเนอร์ไฟล์, ข้อมูลที่จำเป็นในการกำหนดกิตติศัพท์ของ URL (URL ที่ถูกร้องขอกิตติศัพท์, รหัสของโปรโตคอลการเชื่อมต่อ และหมายเลขพอร์ตที่ใช้), เวอร์ชันเต็ม, รหัส และประเภทของซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน, รหัสดิจิทัลของบิลด์ในระบบการปรับแต่งบิลด์, ชื่อของไฟล์ที่สแกนหรือที่เก็บถาวร, ถ้าไฟล์ถูกบีบอัด, พาธเต็มไปยังไฟล์ (หรือที่เก็บถาวร), ไม่รวมถึงชื่อไฟล์, ชื่อของภัยคุกคามตามการจัดประเภทของผู้ถือสิทธิ์, ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคเพิ่มเติมของเทคโนโลยีการสแกนที่ปรับใช้, การตอบกลับของบริการ FNew ที่ส่งไปยังผู้ใช้ (อาร์เรย์ของค่า checksums (MD5) ของรูปแบบที่คำนวณสำหรับไฟล์, ประเภทของรูปแบบ, เวอร์ชันของฐานข้อมูล และผลลัพธ์ของตัวรวบรวม), สถานะของงานการสแกน, ตัวระบุว่าซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งเชื่อมต่ออยู่กับ My Kaspersky หรือไม่, รหัสที่ออกโดยบริการจัดเก็บรหัสผ่านเมื่อผู้ใช้ยืนยันตัวตนสำเร็จ, รายการของรหัสเฉพาะของข้อความโฆษณา, ค่า checksums ของชื่อแอปพลิเคชัน, IP address ของ botnet ที่เป็นไปได้, URL หรือบางส่วนของ URL จากลิงก์ไปยังทรัพยากรของเครือข่ายที่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้ดำเนินการบางอย่างเพื่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ตัวอย่างเช่น เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ฟรีในรถไฟใต้ดิน ฯลฯ); URL หลังจากชื่อโดเมนถูกมอบให้เป็น checksum
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (รหัสและประเภทของคอมพิวเตอร์), ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานและการตั้งค่า, บิตเรต, ประเภท, การแก้ไข, เวอร์ชัน, หมายเลขแพคเกจการอัปเดตของระบบปฏิบัติการ (ต่อไปเรียกว่า "OS") ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์, ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกันไม่ได้, ถ้าผู้ใช้ยอมรับประกาศเกี่ยวกับ Kaspersky Security Network, รหัสเฉพาะของผู้ใช้ในบริการของผู้ถือสิทธิ์, ประเภท, เวอร์ชัน, รหัสภาษาท้องถิ่นของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งโดยสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับรหัสภาษา ISO 639-1 และ ISO 639-2, การแปลภาษาก่อนหน้านี้, รหัสตัวอักษรของภาษาท้องถิ่นของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งโดยสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 15924, รหัสประเภทโดยสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 3166-1 Alpha-2, รหัสการปรับแต่งซอฟต์แวร์, รหัสที่สอดคล้องกับชื่อเต็มของซอฟต์แวร์, โหมดการใช้งานซอฟต์แวร์, รหัสของแอปพลิเคชันที่อาจเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้, รายการแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ปัจจุบัน, สถานะการรักษาความปลอดภัยซอฟต์แวร์ที่สำคัญ, สถานะส่วนประกอบป้องกัน, ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตใช้งานที่ใช้ (สถานะ, ประเภทของใบอนุญาตใช้งาน (หากซอฟต์แวร์เปิดใช้งานอยู่), รหัสของใบอนุญาตใช้งานที่เปิดใช้งาน, ช่วงระยะเวลาการมีผลใช้งาน, จำนวนวันที่ผ่านมาตั้งแต่ที่ใบอนุญาตใช้งานมีผล, จำนวนวันจนกว่าใบอนุญาตใช้งานจะหมดอายุ, จำนวนวันที่ผ่านมาตั้งแต่ที่ใบอนุญาตใช้งานหมดอายุ, ตัวระบุของการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์โดยใช้ Activation Service 1.0, คีย์ที่ระบุว่าซอฟต์แวร์ถูกเปิดใช้งานโดยคีย์รูปแบบเก่าหรือโดยรหัสติดตั้งโปรแกรมจาก Activation Service 1.0, รหัสของลำดับใบอนุญาตใช้งานที่ใช้, หมายเลขลำดับที่ออกใบอนุญาตใช้งานปัจจุบัน, รหัสของรายการในรายการราคาที่ออกใบอนุญาตใช้งานปัจจุบัน, ประเภทและเวอร์ชันของข้อตกลงผู้ใช้งานปลายทาง, ตัวระบุว่าผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงของข้อตกลงผู้ใช้งานปลายทางหรือไม่, เวลาเมื่อการยอมรับข้อตกลงผู้ใช้งานปลายทางถูกยกเลิก, ประเภทและสถานะปัจจุบันของการบอกรับเป็นสมาชิก, สาเหตุของสถานะปัจจุบันหรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานะการบอกรับเป็นสมาชิก, วันที่หมดอายุของการบอกรับเป็นสมาชิก, รหัสแบบตัวอักษรขององค์ประกอบของอินเทอร์เฟสผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ตัดสินใจซื้อซอฟต์แวร์, อาร์เรย์เชิงดัชนีของเลขจำนวนเต็มและสตริงที่ใช้โดยผู้ให้บริการในการส่งข้อมูลเพิ่มเติม, รหัสของแผนข้อมูลที่ใช้โดยผู้ให้บริการ, รายการปัญหาที่ถูกละเว้น, ตัวระบุของการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการในข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ใบอนุญาตใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความคุ้นเคย และอาร์เรย์ความสามารถของซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่เกี่ยวกับเนื้อหา, ค่า checksum (SHA1) และประเภทของใบรับรอง, ค่าของพารามิเตอร์ Redirect Service, รหัสคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ (PCID, ค่า checksum จากรหัสเครื่อง, Windows SID, Windows crypto GUID), คลาส (โมเดล) ของอุปกรณ์ USB, ผู้ผลิต, ชื่อ (หากมีข้อมูลพร้อมใช้งาน), วันที่ของการเชื่อมต่อครั้งล่าสุด, ค่า checksums ของข้อความอีเมล, เวอร์ชันของโปรโตคอลสำหรับการโต้ตอบกับบริการตรวจสอบ URL, ชุดข้อมูลก่อนหน้านี้สำหรับคำขอกิตติศัพท์ URL และชุด URL สำหรับการค้นหาใน KSN
 • ข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์, ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต, โมเดล และความจุของฮาร์ดไดรฟ์ (HDD), ค่า checksum ของหมายเลขซีเรียลของฮาร์ดไดรฟ์ (HDD) หรือหมายเลขสุ่มหากไม่สามารถกำหนดหมายเลขซีเรียลได้, ขนาดของหน่วยความจำกายภาพและหน่วยความจำเสมือน, ผู้ผลิต RAM และปริมาณ RAM, ผู้ผลิตและโมเดลของมาเธอร์บอร์ด, ผู้ผลิตและชื่อของแอปพลิเคชัน BIOS, โมเดลและจำนวนของคอร์ในโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้ง, ผู้ผลิตและโมเดลของวิดีโอการ์ดและขนาดของ RAM วิดีโอ, ผู้ผลิตและประเภทของอะแดปเตอร์เครือข่าย, ความเร็วการถ่ายโอนข้อมูล, ผู้ผลิตและชื่อของจอภาพ, ผู้ผลิตและโมเดลของคอมพิวเตอร์, ผู้ผลิต, โมเดล และประเภทของโครงเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัววัดแบตเตอรี่ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์: คลาส / โมเดลของอุปกรณ์, ผู้ผลิตอุปกรณ์และชื่อ, รหัสเฉพาะ, และวันที่ซึ่งอุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ครั้งสุดท้าย ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่สนับสนุนโปรโตคอล UPnP, ชื่อของผู้ผลิต โมเดลและชื่อของอุปกรณ์, วันที่ของการเชื่อมต่อครั้งล่าสุด ข้อมูลเกี่ยวกับการโหลดระบบ หน่วยความจำว่างและหน่วยความจำที่ใช้ และขนาดของพื้นที่ดิสก์ที่ว่าง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งทั้งหมด, ชื่อและเวอร์ชันของแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง, เวอร์ชันของการอัปเดตที่ติดตั้ง, ชื่อผู้เผยแพร่, วันที่ทำการติดตั้งและพาธเต็มไปยังโฟลเดอร์การติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ และการปรับตั้งค่า (การตั้งค่า) ของแอปพลิเคชันและเบราเซอร์
 • ชื่อของคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย (ชื่อในพื้นที่และโดเมน), การตั้งค่าระบบปฏิบัติการของภูมิภาค (ข้อมูลเกี่ยวกับโซนเวลา ผังแป้นพิมพ์เริ่มต้น และภาษาของอินเทอร์เฟส), การตั้งค่า UAC, การตั้งค่าไฟร์วอลล์เครือข่ายระบบปฏิบัติการ และตัววัดกิจกรรม, การตั้งค่า Parental Control ระบบปฏิบัติการ และการตั้งค่าอัปเดต Windows
 • ชื่อและตำแหน่งของไฟล์ใดๆ บนคอมพิวเตอร์
 • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์, ชื่อเครือข่าย, ประเภทอุปกรณ์, ประเภทของโทเค็น, ตัวระบุของความต้องการในการคืนโทเค็นโดยบริการการแจ้งเตือน, รหัสที่ออกให้กับซอฟต์แวร์โดยบริการระบุอุปกรณ์เมื่อทำการลงทะเบียนหรือยืนยันลิงก์ "ผู้ใช้+อุปกรณ์" (โทเค็นของเซสชัน) ได้สำเร็จ, รหัสของอุปกรณ์บน My Kaspersky, รหัสก่อนหน้านี้ของซอฟต์แวร์บน My Kaspersky, รหัสแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ, เนื้อหาของรายการปัญหาบน My Kaspersky, ข้อมูลเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลที่ดำเนินการ (รหัส, สถานะ และประเภทของข้อมูล) และเวลาเมื่อการป้อนดังกล่าวถูกเพิ่มไปยังฐานข้อมูล, ประเภทของพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ และเนื้อหาของคำแนะนำสำหรับรายการปัญหาบน My Kaspersky
 • ข้อมูลที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับกิจกรรมผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์, ระยะเวลาของการโต้ตอบของผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์, ช่วงเวลาการรวบรวมข้อมูล, จำนวนเหตุการณ์รวมในระหว่างช่วงเวลา และข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับกระบวนการที่เริ่มโดยผู้ใช้ในระบบ, ชื่อของกระบวนการ, จำนวนครั้งรวมที่กระบวนการถูกเรียกใช้, ระยะเวลาทั้งหมดของการดำเนินการ, ค่า checksum (CRC64) ของชื่อบัญชีผู้ใช้จากที่กระบวนเริ่มต้น, พาธเต็มไปยังไฟล์กระบวนการ, ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ (ชื่อ, คำอธิบาย, ผู้ผลิต และเวอร์ชัน), จำนวนครั้งรวมที่หน้าต่างของซอฟต์แวร์ถูกแสดง และระยะเวลาทั้งหมดของการแสดงผล, พารามิเตอร์เชิงสถิติของชื่อหน้าต่าง, ชื่อภาษา และการกระจายคำในชื่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม, ที่อยู่ของเว็บไซต์, ส่วนโดเมนของที่อยู่เว็บที่ผู้ใช้ป้อนลงไปในแถบที่อยู่ของเบราเซอร์ หรือที่ผู้ใช้เปิดจากระบบการค้นหา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เฟสกับผู้ใช้แบบกราฟิกของซอฟต์แวร์, เวลาที่ผู้ใช้โต้ตอบกับอินเทอร์เฟส, รหัสของหน่วยควบคุมที่ใช้ และประเภทการโต้ตอบของผู้ใช้กับอินเทอร์เฟส
 • ค่าของตัวกรอง update task TARGET, ข้อมูลเกี่ยวกับโหมด Device Guard ที่กำลังเปิดใช้งาน, ชื่อของไฟล์ที่สแกน, พาธไฟล์และรหัสแม่แบบพาธ, checksum (MD5 และ SHA256) และขนาดของไฟล์ (เป็นไบต์) และตัวบีบอัดไฟล์ (ถ้าไฟล์ถูกบีบอัด), วันที่เมื่อการป้อนดังกล่าวถูกเพิ่มไปยังฐานข้อมูล, ข้อมูลเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลที่ดำเนินการในฐานข้อมูลหากตรวจพบภัยคุกคาม, รหัสข้อผิดพลาดและหมวดหมู่, สถานะของฐานข้อมูลระบบป้องกันไวรัสและกระบวนการอัปเดตซอฟต์แวร์, รหัสเฉพาะของการเริ่มงานอัปเดต, สถานของงานอัปเดตฐานข้อมูลระบบป้องกันไวรัส, เวอร์ชันเต็มของซอฟต์แวร์ที่กำลังถูกอัปเดต, รหัสของแอปพลิเคชันของผู้พัฒนาภายนอกที่ถูกเสนอให้ติดตั้ง เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันที่ถูกเลือกโดยผู้ใช้ให้ทำการติดตั้ง และที่ถูกติดตั้งพร้อมกับซอฟต์แวร์, และรหัสของข้อความที่ซอฟต์แวร์ส่งไปยัง My Kaspersky
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ติดตั้งและเปิดใช้งานซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์, ระยะเวลาของงานการติดตั้งซอฟต์แวร์, รหัสของงานการติดตั้ง, ประเภทของการติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ (การติดตั้งครั้งแรกหรือการอัปเกรด), ตัวระบุของการติดตั้งที่สำเร็จหรือหมายเลขข้อผิดพลาดของการติดตั้ง, ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสติดตั้งโปรแกรมที่ได้รับ, รหัสติดตั้งโปรแกรมที่ซอฟต์แวร์เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน, รหัสติดตั้งโปรแกรมก่อนหน้านี้, รหัสเฉพาะของผู้ใช้ (รหัสผู้ใช้ Kaspersky), ประเภทของบัญชีผู้ใช้, ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงรหัสติดตั้งโปรแกรมกับผู้ใช้ (รหัสเฉพาะของผู้ใช้ใน My Kaspersky, รหัสติดตั้งโปรแกรม, ประเภทของการเป็นเจ้าของใบอนุญาตใช้งาน, ลายเซ็น KPC Infra), หมายเลขการอัปเดต, ทิคเก็ตที่ได้รับจากบริการการเปิดใช้งาน, ส่วนหัวของทิคเก็ต, รหัสของพันธมิตรที่ได้รับการพัฒนาการปรับแต่งให้, รหัสสัญลักษณ์ที่ยืนยันว่าซอฟต์แวร์ถูกพัฒนาสำหรับพันธมิตรที่เฉพาะเจาะจง; ช่องทางของการขาย, รหัส, ชื่อเต็มหรือชื่อและประเทศของพันธมิตรที่ซื้อใบอนุญาตใช้งาน, หมายเลขคำสั่งซื้อที่พันธมิตรใช้งาน และตัวระบุของการเข้าร่วมของผู้ใช้ใน KSN
 • รหัสของการติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์, เวอร์ชันเต็มของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง, รหัสของประเภทซอฟต์แวร์ และรหัสเฉพาะของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์
 • ID ของส่วนประกอบ และ ID ของสถานการณ์ที่ต้องการไฟล์หรือกิตติศัพท์ของ URL
 • ID ของผู้ใช้ของเว็บไซต์พันธมิตรที่ดาวน์โหลดแพ็กเกจเผยแพร่ซอฟต์แวร์, ID รายการขายปลีก

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการป้องกันผู้ใช้ขณะทำรายการชำระเงินบนอินเทอร์เน็ต คุณยอมรับที่จะให้ข้อมูลเว็บไซต์การเงินจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์และการตั้งค่าปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้โดยอัตโนมัติ, รหัสของซอฟต์แวร์ปลั๊กอินในเบราเซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ทางการเงิน, และรหัสที่แสดงว่าเบราเซอร์ปลอดภัยหรือเบราเซอร์ธรรมดาถูกใช้

ข้อมูลที่ถูกส่งผ่านนั้นไม่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลลับอื่นๆ ของผู้ใช้ และเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการของผู้ถือสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ยกเว้นข้อมูลที่ระบุไว้

ข้อมูลที่ได้รับจะถูกป้องกันโดยผู้ถือสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้และเป็นข้อมูลที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติการของซอฟต์แวร์ซึ่งจะทำให้สามารถเลือกใช้งานภายใต้ใบอนุญาตใช้งานได้

Kaspersky อาจใช้ข้อมูลเชิงสถิติที่ได้รับมาโดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับเพื่อตรวจสอบแนวโน้มภัยคุกคามระบบความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์และเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับภัยคุกคามเหล่านั้น

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง