วิธีเปลี่ยนการตั้งค่า Safe Money

16 กันยายน 2562

ID 82230

การกำหนดค่า Safe Money:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

  หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. ในส่วนซ้ายของหน้าต่าง ให้เลือกส่วน การป้องกัน
 4. ในบริเวณทางขวาของส่วน การป้องกัน ให้เลือกส่วนย่อย Safe Money

  หน้าต่างแสดงการตั้งค่าของส่วนประกอบ Safe Money

 5. เปิดใช้งาน Safe Money โดยการคลิกปุ่มเปลี่ยนที่ส่วนบนของหน้าต่าง
 6. ในส่วน เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ธนาคารหรือระบบการชำระเงินครั้งแรก ให้เลือกการดำเนินการโดยแอปพลิเคชันเมื่อคุณเปิดเว็บไซต์ธนาคารหรือระบบการชำระเงินในเบราเซอร์ของคุณ:
  • เลือก เรียกใช้งานเบราเซอร์ที่มีการป้องกัน ถ้าคุณต้องการให้แอปพลิเคชันเปิดเว็บไซต์ในเบราเซอร์ที่มีการป้องกัน
  • เลือก ยืนยันเพื่อดำเนินการ ถ้าคุณต้องการให้แอปพลิเคชันถามคุณว่าต้องการเปิดเว็บไซต์ในเบราเซอร์ที่มีการป้องกันหรือไม่เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์นั้น
  • เลือก ห้ามเรียกใช้งานเบราเซอร์ที่มีการป้องกัน ถ้าคุณไม่ต้องการให้แอปพลิเคชันเปิดเว็บไซต์ในเบราเซอร์ที่มีการป้องกัน
 7. ในส่วน เพิ่มเติม ให้เปิดรายการแบบเลื่อนลง หากต้องการไปที่เว็บไซต์จากหน้าต่าง Safe Money ให้ใช้ และเลือกเบราเซอร์ที่แอปพลิเคชันจะเรียกใช้งานแบบโหมดเบราเซอร์ที่มีการป้องกันเมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ธนาคารหรือระบบการชำระเงินจากหน้าต่าง Safe Money

  คุณสามารถเลือกหนึ่งในเบราเซอร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือใช้เบราเซอร์เริ่มต้นของระบบปฏิบัติการ

 8. เพื่อเปิดใช้การแจ้งเตือนเกี่ยวกับช่องโหว่ที่ตรวจพบได้ในระบบปฏิบัติการก่อนการเรียกใช้งานเบราเซอร์ที่มีการป้องกัน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย แจ้งเตือนเกี่ยวกับช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง