Cách xem các thiết bị trên mạng của tôi

3 Tháng Mười, 2023

ID 139739

Ứng dụng Kaspersky sẽ hiển thị các thông tin sau về các thiết bị được kết nối với mạng Wi-Fi hoặc mạng Ethernet có dây của bạn:

  • Tên thiết bị
  • Nhà sản xuất thiết bị
  • Loại thiết bị (ví dụ: máy tính, thiết bị di động, bộ định tuyến, máy chơi trò chơi hoặc camera ghi hình)
  • Hệ điều hành được cài đặt trên thiết bị
  • Địa chỉ MAC (ID mạng không trùng lặp của thiết bị)
  • Địa chỉ IP của thiết bị
  • Thời gian khi các thiết bị không được kết nối được phát hiện lần cuối trong mạng
  • Ứng dụng Kaspersky được cài đặt trên thiết bị của bạn

Nếu phát hiện bộ định tuyến trên mạng gia đình của bạn, thẻ thiết bị của bộ định tuyến đó sẽ đề xuất cài đặt Kaspersky VPN Secure Connection trên bộ định tuyến để kích hoạt Kaspersky VPN. Chỉ khả dụng trong Kaspersky Plus và Kaspersky Premium.

Kaspersky VPN không khả dụng ở một số khu vực.

Cách xem các thiết bị được kết nối với mạng của bạn

Cách thay đổi tên thiết bị

Cách thay đổi loại thiết bị

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.