Cách bật hoặc tắt Trình theo dõi tình trạng ổ cứng

3 Tháng Mười, 2023

ID 155988

Để bật Trình theo dõi tình trạng ổ cứng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ chính.

    Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

  3. Đến mục Thiết lập hiệu năngTối ưu hiệu năng PC.
  4. Thực hiện một trong các thao tác sau:
    • Để bật Trình theo dõi tình trạng ổ cứng, hãy chọn hộp kiểm Thực hiện quét kiểm tra tình trạng ổ cứng.
    • Để tắt Trình theo dõi tình trạng ổ cứng, hãy xóa hộp kiểm Thực hiện quét kiểm tra tình trạng ổ cứng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.