Kako da omogućite ili onemogućite komponentu Kontrola ispravnosti čvrstog diska

3. oktobar 2023.

ID 155988

Da biste omogućili ili onemogućili komponentu Kontrola ispravnosti čvrstog diska:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Kliknite na Dugme Postavke u donjem delu glavnog prozora.

    Ovim se otvara prozor Postavke.

  3. Pođite u Postavke performansiOptimizacija performansi računara.
  4. Uradite jedno od sledećeg:
    • Obeležite polje Obavi analiziranje ispravnosti čvrstog diska kako biste omogućili komponentu Kontrola ispravnosti čvrstog diska.
    • Nemojte obeležiti polje Obavi analiziranje ispravnosti čvrstog diska kako biste onemogućili komponentu Kontrola ispravnosti čvrstog diska.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.