Cách tắt thông báo khi các thiết bị kết nối với mạng của tôi

3 Tháng Mười, 2023

ID 198711

Để tắt thông báo khi các thiết bị kết nối với mạng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Thực hiện một trong các thao tác sau:
    • Vào mục Ngôi nhà thông minh và nhấn vào nút Xem trong mục Giám sát ngôi nhà thông minh.
    • Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn vào nút Xem trong mục Giám sát ngôi nhà thông minh.
    • Nhấn vào liên kết <tên mạng> được hiển thị ở phần dưới của cửa sổ chính.
  3. Trong cửa sổ Giám sát ngôi nhà thông minh, hãy nhấn nút Các dấu chấm ngang cạnh mạng đó và chọn mục Tắt thông báo.

Ứng dụng Kaspersky sẽ không hiển thị thông báo cho bạn nữa nếu có bất kỳ thiết bị nào kết nối với mạng này.

Bạn cũng có thể tắt thông báo cho mạng đã chọn khi ứng dụng Kaspersky hiển thị cho bạn thông báo để báo rằng thiết bị đã kết nối với mạng này. Để thực hiện việc này, trong cửa sổ thông báo, hãy nhấn vào liên kết Tắt thông báo cho mạng này.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.