Cách hủy bỏ gói đăng ký

3 Tháng Mười, 2023

ID 230187

Bạn có thể hủy bỏ gói đăng ký của mình bất cứ lúc nào. Gói đăng ký đã hủy không được tự động gia hạn và các thiết bị của bạn vẫn được bảo vệ đến khi kỳ trả phí cuối cùng hết hạn.

Để tránh những chi phí phát sinh không cần thiết, bạn nên hủy bỏ gói đăng ký trước ngày thanh toán cho kỳ tiếp theo. Lưu ý rằng khoản thanh toán cho kỳ tiếp theo được thực hiện trước khi hết kỳ hiện tại, để đảm bảo việc bảo vệ được duy trì mà không bị gián đoạn.

Cách hủy gói đăng ký ở Nga, Belarus, Abkhazia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Nam Ossetia, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan

Cách hủy bỏ gói đăng ký ở các quốc gia khác

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.