Đánh giá tình trạng bảo vệ máy tính và giải quyết các vấn đề về an ninh

3 Tháng Mười, 2023

ID 70907

Vấn đề với bảo vệ máy tính được thông báo bởi một chỉ số nằm ở phần bên trái của cửa sổ ứng dụng chính. Màu xanh lục cho biết máy tính của bạn được bảo vệ. Màu vàng cho biết có vấn đề về bảo vệ và màu đỏ cho biết máy tính của bạn bị đang gặp rủi ro nghiêm trọng về bảo mật. Bạn nên để sửa chữa những vấn đề và các mối đe dọa an ninh ngay lập tức.

Bạn có thể mở cửa sổ Trung tâm thông báo bằng cách nhấn vào nút Chi tiết trong cửa sổ chính của ứng dụng. Cửa sổ này cung cấp thông tin chi tiết về trạng thái bảo vệ của máy tính và đề xuất những hành động có thể thực hiện để giải quyết sự cố và mối đe dọa.

Vấn đề với bảo vệ được nhóm lại theo danh mục. Đối với mỗi vấn đề, hành động được liệt kê mà bạn có thể sử dụng để giải quyết vấn đề.

Mục Trạng thái hiển thị thông tin về trạng thái bảo vệ máy tính và trạng thái gói đăng ký. Nếu phát hiện các vấn đề phải được khắc phục, nút Sửa chữa sẽ hiển thị bên cạnh thông báo; bạn có thể khắc phục vấn đề bảo mật bằng cách nhấn vào nút này.

Phần Khuyến khích liệt kê các hành động cần được thực hiện để tối ưu hóa hoạt động của ứng dụng và sử dụng nó một cách hiệu quả hơn.

Mục Tin tức hiển thị các tin tức an ninh mạng.

Nhấn vào nút Hiển thị N thông báo đã bỏ qua sẽ hiển thị thông báo mà hành động Bỏ qua đã được áp dụng. Thông báo bị bỏ qua không ảnh hưởng đến màu sắc của chỉ số bảo vệ trong cửa sổ chính của ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.