Làm thế nào để kích hoạt Lưu trữ trực tuyến

3 Tháng Mười, 2023

ID 84526

Để kích hoạt Lưu trữ trực tuyến:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Chọn mục Hiệu năng.
 3. Trong mục Sao lưu và khôi phục chặn, nhấn vào nút Chọn tập tin.

  Trình hướng dẫn Tạo Tác vụ Sao lưu sẽ khởi chạy.

 4. Trong cửa sổ chọn loại dữ liệu, chọn thể loại dữ liệu hoặc chỉ định thủ công các tập tin mà bạn muốn sao lưu.
 5. Trong cửa sổ chọn ổ lưu trữ, chọn Lưu trữ trực tuyến và nhấn vào nút Kích hoạt.

  Yêu cầu kết nối với Internet để tạo Lưu trữ trực tuyến.

  Hộp thoại đăng nhập tài khoản Dropbox mở ra.

 6. Trong cửa sổ mở ra, thực hiện một trong các thao tác sau đây:
  • Hoàn tất đăng ký nếu bạn không phải là người dùng Dropbox đã đăng ký.
  • Nếu bạn là người dùng Dropbox đã đăng ký, hãy đăng nhập vào tài khoản Dropbox của bạn.
 7. Để kết thúc kích hoạt Lưu trữ trực tuyến, hãy xác nhận rằng ứng dụng Kaspersky được phép sử dụng tài khoản Dropbox của bạn để sao lưu và khôi phục dữ liệu. Ứng dụng Kaspersky đặt bản sao lưu của dữ liệu đã lưu vào một thư mục riêng được tạo trong thư mục bộ nhớ Dropbox dành cho ứng dụng.

  Sau khi quá trình kích hoạt Lưu trữ trực tuyến hoàn tất, cửa sổ lựa chọn bộ nhớ mở ra. Cửa sổ này chứa một số bộ nhớ trực tuyến chọn lọc để bạn lựa chọn. Đối với Lưu trữ trực tuyến đã kích hoạt, ứng dụng hiển thị dung lượng đã sử dụng và dung lượng còn trống để lưu trữ dữ liệu.

Khi sao chép tập tin vào Dropbox, ứng dụng Kaspersky không phân biệt chữ hoa và chữ thường trong tên tập tin và/hoặc tên đường dẫn đến tập tin. Do đó, khi cố gắng tạo bản sao lưu của các tập tin có tên và/hoặc đường dẫn chỉ khác nhau tùy theo trường hợp của chúng, ứng dụng Kaspersky chỉ tạo một bản sao lưu vì xung đột phát sinh trong Dropbox.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.