Thay đổi máy chủ ảo

24 Tháng Tám, 2023

ID 140373

Để thay đổi máy chủ ảo:

  1. Mở VPN.
  2. Nhấn vào tên quốc gia hiện tại.
  3. Chọn vị trí mới.

Nếu bạn muốn ứng dụng tự động chọn máy chủ nhanh nhất, hãy chọn tùy chọn Máy chủ nhanh nhất.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Miễn phí, bạn không thể chọn máy chủ ảo. Máy chủ ảo luôn được chọn tự động.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.