การเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เสมือน

24 สิงหาคม 2566

ID 140373

การเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เสมือน:

  1. เปิด VPN
  2. แตะชื่อประเทศปัจจุบัน
  3. เลือกสถานที่ใหม่

หากคุณต้องการให้แอปเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เร็วที่สุดโดยอัตโนมัติ ให้เลือกตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เร็วที่สุด

ถ้าคุณกำลังใช้เวอร์ชันฟรี คุณจะไม่สามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์เสมือนได้ เซิร์ฟเวอร์เสมือนเลือกโดยอัตโนมัติอยู่เสมอ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง