Bảo vệ dữ liệu nếu mất kết nối bảo mật

24 Tháng Tám, 2023

ID 201442

Khi bạn bật VPN, dữ liệu của bạn sẽ được bảo vệ một cách tin cậy khi bạn lướt mạng internet. Tuy nhiên, nếu mất kết nối VPN, dữ liệu của bạn sẽ không được bảo vệ và kẻ tấn công có thể đánh cắp chúng. Ví dụ: khi bạn đang đi dạo quanh một khu trung tâm mua sắm, điện thoại của bạn chuyển từ một kết nối Wi-Fi sang một kết nối khác. Mỗi lần điều này xảy ra, Kaspersky VPN sẽ cần vài giây để bảo vệ kết nối mới của bạn.

Để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn luôn được bảo vệ, bạn hãy sử dụng Kill Switch. Kill Switch sẽ ngắt truyền tải dữ liệu qua mạng internet khi VPN đang kết nối lại. Kết nối internet của bạn sẽ được khôi phục ngay sau khi VPN được bật.

Theo mặc định, Kill Switch bị tắt và Kaspersky VPN không chặn truy cập internet của bạn nếu kết nối VPN của bạn bị gián đoạn.

Để bảo vệ dữ liệu của bạn Kill Switch sẽ chặn toàn bộ hoạt động truyền dữ liệu qua mạng internet đến khi VPN được khôi phục.

Để sử dụng Kill Switch, bạn phải bật khôi phục VPN sau một sự cố gián đoạn.

Để bật Kill Switch:

  1. Mở VPN.
  2. Trong mục Thiết lập, hãy bật Kill Switch.
  3. Ứng dụng có thể nhắc bạn bật khôi phục VPN sau một sự cố gián đoạn và cấp các quyền cần thiết. Làm theo các hướng dẫn trong giao diện ứng dụng.

Ứng dụng sẽ chặn truy cập internet nếu kết nối VPN của bạn bị gián đoạn. Bạn sẽ trở lại trạng thái trực tuyến ngay sau khi kết nối VPN được khôi phục.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.