Thông tin về kết nối bảo mật đến các mạng Wi-Fi

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 127182

Các mạng Wi-Fi công cộng có thể thiếu bảo mật, ví dụ, nếu một mạng Wi-Fi sử dụng một giao thức mã hóa có lỗ hổng bảo mật hoặc một mật khẩu yếu. Khi bạn mua trên Internet qua một mạng Wi-Fi không bảo mật, mật khẩu và các dữ liệu bí mật khác của bạn sẽ được truyền tải dưới dạng văn bản không mã hóa. Các hacker có thể chặn dữ liệu bí mật của bạn, tìm số thẻ ngân hàng của bạn và truy cập trái phép tiền của bạn.

Khi kết nối đến một mạng Wi-Fi, ứng dụng sẽ kiểm tra mạng này. Nếu mạng Wi-Fi không bảo mật, ứng dụng sẽ nhắc bạn bật một kết nối bảo mật thông qua một máy chủ được chỉ định đặc biệt, đặt tại khu vực mà bạn quy định. Dữ liệu website sẽ được chuyển trước đến máy chủ được chỉ định. Sau đó, ứng dụng sẽ gửi dữ liệu đến thiết bị của bạn thông qua một kết nối bảo mật, được mã hóa.

Để sử dụng thành phần Kết nối bảo mật, bạn cần chạy ứng dụng Kaspersky VPN. Ứng dụng Kaspersky VPN Secure Connection được cài đặt cùng với Kaspersky Security Cloud.

Thành phần Kaspersky VPN cung cấp các lợi ích sau:

  • Sử dụng an toàn các hệ thống thanh toán và website đặt vé. Kẻ xâm nhập sẽ không thể chặn số thẻ ngân hàng của bạn khi bạn thanh toán trực tuyến, đặt phòng khách sạn hoặc thuê ô tô.
  • Bảo vệ thông tin bí mật của bạn. Sẽ không ai có thể xác định địa chỉ IP của máy tính hoặc địa điểm của bạn.
  • Bảo vệ sự riêng tư của bạn. Sẽ không ai có thể đánh cắp và đọc thư từ cá nhân của bạn trên các mạng xã hội.

Bạn cũng có thể sử dụng Kaspersky VPN cho các kiểu kết nối mạng khác, ví dụ như kết nối Internet cục bộ hoặc kết nối modem USB.

Ở chế độ mặc định, Kaspersky VPN Secure Connection sẽ không nhắc bạn bật VPN nếu giao thức HTTPS được sử dụng để kết nối với một website.

Việc thay đổi địa điểm ảo khi truy cập các website ngân hàng, hệ thống thanh toán, website đặt vé, mạng xã hội, trang tán gẫu và website thư điện tử có thể kích hoạt hệ thống chống lừa đảo (là các hệ thống có mục đích phân tích các giao dịch tài chính trực tuyến để tìm dấu hiệu của hoạt động lừa đảo).

Việc sử dụng Kaspersky VPN có thể chịu quy định của luật pháp sở tại. Bạn chỉ có thể sử dụng Kaspersky VPN phù hợp với mục đích của ứng dụng và không vi phạm luật pháp sở tại.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.