Cách bật hoặc tắt Kiểm tra tài khoản

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 156403

Để bật hoặc tắt Kiểm tra tài khoản:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn nút Bảo vệ quyền riêng tư.

    Cửa sổ Bảo vệ quyền riêng tư sẽ được mở ra.

  3. Sử dụng công tắc bật/tắt để bật hoặc tắt thành phần Kiểm tra tài khoản.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.