Cách thay đổi chủ đề thiết kế ứng dụng

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 201577

Khả năng thay đổi chủ đề thiết kế ứng dụng không khả dụng ở tất cả các khu vực.

Để thay đổi chủ đề thiết kế ứng dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

    Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

  3. Chọn mục Giao diện.
  4. Trong mục Chủ đề thiết kế, hãy chọn hộp kiểm Sử dụng một chủ đề thiết kế tùy chỉnh.
  5. Nhấn vào Lựa chọn và nhập đường dẫn đến tập tin nén ZIP hoặc thư mục chứa các tập tin có chủ đề thiết kế tùy chỉnh.

Sau khi bạn thêm chủ đề thiết kế tùy chỉnh, chủ đề đó sẽ được áp dụng sau khi ứng dụng được khởi động lại.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.