Khôi phục dữ liệu từ ổ lưu trữ FTP

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 201581

Phiên bản hiện tại của ứng dụng không hỗ trợ Sao lưu và khôi phục qua FTP. Để khôi phục các bản sao lưu được tạo trong các phiên bản ứng dụng trước đó từ kho lưu trữ FTP, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

Để khôi phục các bản sao lưu từ kho lưu trữ FTP:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Công cụ khác.

  Giao diện Công cụ sẽ mở ra.

 3. Trong cửa sổ Công cụ, hãy chuyển đến mục Bảo vệ dữ liệu.
 4. Nhấn vào liên kết Sao lưu và khôi phục để mở cửa sổ Sao lưu và khôi phục.
 5. Nhấn vào liên kết Quản lý lưu trữ để mở cửa sổ Lưu trữ.
 6. Nhấn vào liên kết Vào máy chủ FTP để mở thư mục lưu trữ FTP trong Windows Explorer.
 7. Sao chép dữ liệu (bao gồm tập tin storage.xml) vào ổ đĩa cục bộ (ví dụ: С: \<tên thư mục>).
 8. Trong cửa sổ Quản lý lưu trữ bên cạnh kho lưu trữ FTP, hãy nhấn vào nút Xóa kho lưu trữ.
 9. Trong cửa sổ xác nhận xóa, hãy nhấn vào Xóa.

  Lúc này kho lưu trữu sẽ bị xóa.

 10. Trong cửa sổ Quản lý lưu trữ, hãy nhấn vào nút Kết nối kho lưu trữ hiện có.
 11. Trong cửa sổ Kết nối lưu trữ, hãy chọn mục Ổ đĩa cục bộ và sử dụng nút Duyệt để chỉ định đường dẫn đến thư mục chứa các bản sao lưu mà bạn đã sao chép vào ổ đĩa cục bộ từ kho lưu trữ FTP.
 12. Trong cửa sổ Lưu trữ, bên cạnh kho lưu trữ được kết nối, hãy nhấn vào nút Khôi phục.
 13. Tuân theo quy trình phục hồi tiêu chuẩn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.