Cách bật truy vết

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 203985

Đảm bảo rằng bạn chỉ cấu hình truy vết theo hướng dẫn của chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky.

Để bật dấu vết ứng dụng và dấu vết hiệu năng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào nút Nút Hỗ trợ ở phần dưới của cửa sổ.

    Cửa sổ Hỗ trợ sẽ được mở ra.

  3. Bấm vào liên kết Công cụ Hỗ trợ để mở ra cửa sổ Công cụ Hỗ trợ.
  4. Bật và cấu hình dấu vết ứng dụng và dấu vết hiệu năng theo hướng dẫn của chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.