Beta và các gói đăng ký

20 Tháng Bảy, 2023

ID 174256

Chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký một tài khoản My Kaspersky riêng biệt để sử dụng riêng cho thử nghiệm beta.

Nếu bạn đã mua một gói đăng ký, đừng thêm mã kích hoạt vào tài khoản My Kaspersky chỉ dùng cho mục đích thử nghiệm beta. Nếu không, ứng dụng sẽ tự động kích hoạt gói đăng ký, và đăng ký của bạn sẽ được tính là đã bắt đầu sử dụng. Xem cách kiểm tra gói đăng ký trên My Kaspersky trong mục trợ giúp My Kaspersky.

Nếu bạn đang sử dụng gói đăng ký, bạn có thể sử dụng các tính năng của gói đăng ký có sẵn trong phiên bản beta cho cùng một gói đăng ký. Thời hạn gói đăng ký của bạn sẽ không được gia hạn cho thời gian thử nghiệm beta.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.