Đăng nhập vào My Kaspersky bằng tài khoản Google, Facebook hoặc Apple của bạn

20 Tháng Bảy, 2023

ID 233342

Có thể bạn sẽ có một tùy chọn để đăng nhập nhanh vào My Kaspersky bằng tài khoản Google, Facebook hoặc Apple của mình.

Khả năng sử dụng tùy chọn đăng nhập bằng Facebook tùy thuộc vào khu vực của bạn.

Lần đầu tiên đăng nhập

Để đăng nhập vào My Kaspersky lần đầu tiên bằng tài khoản Google, Facebook hoặc Apple hiện có:

  1. Trong cửa sổ Đăng nhập vào My Kaspersky , hãy chọn một phương thức xác thực và chạm vào nút tương ứng.
  2. Chọn khu vực và ngôn ngữ của bạn. Thông tin này ảnh hưởng đến phương thức thanh toán và khả năng sử dụng dụng của một số ứng dụng trong tài khoản My Kaspersky của bạn.
  3. Chọn hộp kiểm Tôi đồng ý cung cấp cho Kaspersky địa chỉ email của tôi để nhận các quảng cáo được cá nhân hóa. Bước này là không bắt buộc.
  4. Chạm vào Tiếp tục.

Ứng dụng Kaspersky VPN Secure Connection sẽ đăng nhập bạn vào My Kaspersky.

Những lần đăng nhập sau đó

Nếu trước đó bạn đã sử dụng tài khoản Google, Facebook hoặc Apple của mình để đăng nhập My Kaspersky, hãy chạm vào nút tương ứng và làm theo hướng dẫn.

Ứng dụng Kaspersky VPN Secure Connection sẽ đăng nhập bạn vào My Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.