Tổng quan về Kaspersky VPN

5 Tháng Tư, 2023

ID 143112

Kaspersky VPN Secure Connection (từ nay được gọi là Kaspersky VPN) sẽ ẩn vị trí thật của bạn và mã hóa toàn bộ dữ liệu được máy Mac của bạn gửi và nhận. Bạn có thể cài đặt Kaspersky VPN trên máy tính để bàn, máy tính xách tay và thiết bị di động chạy Microsoft Windows, macOS, Android hoặc iOS. Bạn có thể sử dụng Kaspersky VPN cho các loại kết nối mạng khác nhau, ví dụ như Wi-Fi, kết nối Internet cục bộ hoặc kết nối modem USB.

Lưu ý: Bạn có thể tìm thông tin về các tính năng và các điểm cải tiến của phiên bản hiện tại và phiên bản trước đó của ứng dụng trên App Store.

Đừng từ bỏ quyền riêng tư của bạn trên internet

Các mạng Wi-Fi công cộng có thể thiếu bảo mật, ví dụ, nếu một mạng Wi-Fi sử dụng một giao thức mã hóa có lỗ hổng bảo mật. Kaspersky VPN sẽ thiết lập một kết nối mã hóa bảo mật với các website bạn truy cập, để tin tặc không thể đánh cắp dữ liệu được mã hóa của bạn.

Chọn tuyến tối ưu đến các website bạn truy cập

Khi bạn sử dụng Kaspersky VPN, bạn có thể chọn một máy chủ VPN và hiện diện trên internet dưới dạng một người truy cập đến từ quốc gia khác. Bạn cũng có thể xem nội dung, bất kể các hạn chế của khu vực.

Cho phép Kaspersky VPN tự động bảo vệ các kết nối không bảo mật

Bạn có thể thiết lập ứng dụng để tự động bật VPN khi bạn kết nối với các mạng Wi-Fi không bảo mật.

Cho phép Kaspersky VPN tự động bảo vệ kết nối của bạn

Bạn có thể thiết lập ứng dụng để tự động bật VPN khi máy Mac của bạn khởi động.

Bảo vệ dữ liệu của bạn nếu mất kết nối bảo mật

Bạn có thể sử dụng Kill Switch để thiết lập cho ứng dụng tự động ngắt toàn bộ kết nối internet nếu bạn mất kết nối VPN.

Xem thêm

Chọn một máy chủ VPN

Bảo vệ kết nối của bạn tới mạng Wi-Fi không bảo mật

Kích hoạt kết nối VPN

Bảo vệ dữ liệu của bạn nếu mất kết nối bảo mật

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.