Thay đổi tài khoản My Kaspersky

5 Tháng Tư, 2023

ID 143127

Nếu bạn muốn sử dụng một tài khoản My Kaspersky khác, bạn có thể đăng xuất khỏi tài khoản My Kaspersky hiện tại từ giao diện ứng dụng và đăng nhập vào một tài khoản My Kaspersky khác.

Thay đổi tài khoản My Kaspersky

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.