Liên kết một đăng ký với một tài khoản My Kaspersky

12 Tháng Mười, 2023

ID 126998

My Kaspersky là một tài nguyên trực tuyến duy nhất cho việc quản lý chức năng bảo vệ thiết bị của bạn và quản lý giấy phép của các ứng dụng Kaspersky.

Trên My Kaspersky, bạn có thể thực hiện các hành động sau đây với ứng dụng:

  • Mua và kích hoạt một gói đăng ký cho ứng dụng;
  • Xem thống kê sử dụng lưu lượng.

Để làm việc với Kaspersky VPN Secure Connection trên My Kaspersky, bạn cần đăng ký và kết nối thiết bị của mình với My Kaspersky.

Bạn cần một tài khoản My Kaspersky để đăng nhập vào My Kaspersky cũng như để sử dụng My Kaspersky và một số ứng dụng nhất định của Kaspersky.

Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản My Kaspersky của mình bằng địa chỉ email và mật khẩu hoặc bằng tài khoản Google, Facebook hoặc Apple của mình. Nếu đã có tài khoản, bạn có thể cấu hình đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google, Facebook hoặc Apple của mình trong cửa sổ được sử dụng để kết nối thiết bị của bạn với tài khoản My Kaspersky. Bạn có thể làm vậy nếu khi tạo tài khoản My Kaspersky, bạn đã sử dụng địa chỉ email từ tài khoản Google, Facebook hoặc Apple của mình.

Đăng nhập bằng Facebook và Google không khả dụng ở một số khu vực.

Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn có thể tạo nó trên website My Kaspersky hoặc qua các ứng dụng tương thích với My Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.