Làm thế nào để kết nối một thiết bị hoặc ngắt kết nối một thiết bị khỏi My Kaspersky

12 Tháng Mười, 2023

ID 127003

Làm thế nào để kết nối một thiết bị đến My Kaspersky

Kaspersky VPN Secure Connection có thể kết nối với My Kaspersky bằng thông tin đăng nhập đã được sử dụng để kết nối với My Kaspersky từ một ứng dụng khác, ví dụ như Kaspersky Plus. Khi khởi động ứng dụng, Kaspersky VPN Secure Connection sẽ hiển thị một thông báo rằng tài khoản người dùng đã được tìm thấy.

Để kết nối đến My Kaspersky sử dụng tài khoản đã được tìm thấy:

nhấn nút Kết nối đến My Kaspersky trong cửa sổ ứng dụng.

Cách ngắt kết nối một thiết bị khỏi My Kaspersky

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.