Cách chọn một máy chủ ảo phù hợp

12 Tháng Mười, 2023

ID 127069

Để chọn một máy chủ ảo phù hợp:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Trong danh sách thả xuống Vị trí, chọn vị trí của máy chủ VPN. Nếu bạn muốn ứng dụng chọn máy chủ nhanh nhất, hãy chọn Máy chủ nhanh nhất (chỉ khả dụng trong phiên bản Không giới hạn).
 3. Bạn cũng có thể chọn một máy chủ ảo phù hợp nhất cho các mục đích sử dụng của mình. Để thực hiện, hãy nhấn nút có danh mục liên quan và chọn một trong các khu vực có sẵn trong danh sách:
  • Tất cả các vị trí. Nếu bạn muốn xem danh sách tất cả các máy chủ ảo khả dụng.
  • Ưa thích. Nếu bạn muốn xem danh sách các máy chủ được thêm vào Ưa thích.

   Để thêm một máy chủ vào Ưa thích, hãy nhấn vào biểu tượng trái tim cạnh vị trí của máy chủ VPN.

  • Phát trực tuyến. Nếu bạn muốn xem phim hoặc các chương trình phát trực tuyến trên những dịch vụ phát trực tuyến phổ biến qua một kết nối VPN.
  • Tải torrent. Nếu bạn muốn tải về tập tin từ ổ lưu trữ trực tuyến hoặc torrent qua một kết nối VPN.
  • Double VPN. Nếu bạn muốn sử dụng hai máy chủ VPN thay vì một, giúp cung cấp thêm một lớp bảo vệ cho địa chỉ IP của bạn.
  • Cực kỳ đáng tin cậy. Trong trường hợp bạn không thể chọn máy chủ có thể tạo một kết nối VPN thành công.

   Danh mục này chỉ xuất hiện cho những người dùng gặp sự cố khi kết nối với máy chủ.

Trong phiên bản Miễn phí của ứng dụng, bạn không thể lựa chọn vị trí của máy chủ VPN. Chỉ có lựa chọn tự động vị trí của máy chủ VPN (Máy chủ miễn phí) khả dụng. Xin lưu ý rằng khi gói đăng ký của bạn hết hạn và thời gian ân hạn kết thúc, bạn sẽ được chuyển sang phiên bản miễn phí của ứng dụng để gia hạn gói đăng ký của mình.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.