Thông tin về Kaspersky Security Network

12 Tháng Mười, 2023

ID 127072

Kaspersky Security Network (KSN) là cơ sở tri thức dựa trên đám mây của Kaspersky.

Việc chấp nhận các điều khoản của Tuyên bố Kaspersky Security Network giúp chúng tôi cải tiến chất lượng của Kaspersky VPN Secure Connection bằng cách:

  • Nâng cao tính khả dụng của các dịch vụ ứng dụng
  • Nâng cao chất lượng kết nối VPN
  • Nâng cao chất lượng cập nhật ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.