Làm thế nào để nâng cấp một phiên bản trước của ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 134438

Nếu một phiên bản cũ của Kaspersky VPN Secure Connection đã được cài đặt trên máy tính của bạn, bạn có thể nâng cấp nó lên phiên bản Kaspersky VPN Secure Connection mới nhất.

Để nâng cấp ứng dụng:

bắt đầu cài đặt một phiên bản mới của ứng dụng.

Nếu bạn có một gói đăng ký đang hoạt động cho một phiên bản cũ của Kaspersky VPN Secure Connection, bạn không cần kích hoạt ứng dụng: Trình hướng dẫn cài đặt sẽ tự động truy hồi thông tin về gói đăng ký cho phiên bản trước của Kaspersky VPN Secure Connection và áp dụng giấy phép đó trong quá trình cài đặt phiên bản mới của Kaspersky VPN Secure Connection.

Khi cập nhật lên phiên bản mới hơn, ứng dụng sẽ hiển thị một cửa sổ với thông tin về các tính năng và cải tiến mới trong phiên bản mới hoặc tin tức quan trọng.

Một kết nối bảo mật đã được thiết lập sẽ bị chấm dứt trong quá trình nâng cấp ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.