Как да надстроите предишна версия на приложението

12 октомври 2023 г.

ID 134438

Ако на вашия компютър е инсталирана по-ранна версия на Kaspersky VPN Secure Connection, може да я надстроите до последната версия на Kaspersky VPN Secure Connection.

За да надстроите приложението:

започнете инсталирането на нова версия на приложението.

Ако имате активен абонамент за по-ранна версия на Kaspersky VPN Secure Connection, не трябва да активирате приложението: Съветникът за инсталиране автоматично ще извлече информацията за абонамента за предишната версия на Kaspersky VPN Secure Connection и ще я приложи по време на инсталацията на новата версия на Kaspersky VPN Secure Connection.

При актуализиране на приложението до по-нова версия, приложението показва прозорец с информация за нови функции и подобрения в новата версия или важни новини.

По време на надстройката на приложението установената защитена връзка ще бъде прекратена.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.