Tôi cần làm gì nếu tôi có vài gói đăng ký dành cho số lượng thiết bị khác nhau

12 Tháng Mười, 2023

ID 189541

Nếu bạn đã mua vài gói đăng ký cho số lượng thiết bị khác nhau thì bất cứ khi nào một trong các gói đăng ký đó hết hạn, gói đăng ký khác sẽ tự động được kích hoạt trên thiết bị. Nếu gói đăng ký mới hỗ trợ số lượng thiết bị ít hơn so với gói đăng ký hoạt động trước đó thì phiên bản Không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection sẽ không khả dụng trên một số thiết bị của bạn.

Để chọn thiết bị mà bạn muốn sử dụng phiên bản Không giới hạn:

 1. Mở My Kaspersky trong một trình duyệt.
 2. Vào mục Giấy phép.
 3. Trong bảng thông tin giấy phép của Kaspersky VPN Secure Connection, hãy nhấn vào nút Các thiết bị.

  Bạn sẽ thấy một danh sách các thiết bị đang sử dụng gói đăng ký.

 4. Hãy chọn một thiết bị bạn muốn cho phép hoặc từ chối truy cập phiên bản Không giới hạn của ứng dụng.
 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn cho phép truy cập vào phiên bản Không giới hạn của ứng dụng, hãy chọn phiên bản Không giới hạn trong menu thả xuống.
  • Nếu bạn muốn từ chối truy cập vào phiên bản Không giới hạn của ứng dụng, hãy chọn phiên bản Miễn phí trong menu thả xuống.

Tùy thuộc vào lựa chọn của bạn, quyền truy cập vào phiên bản Không giới hạn trên thiết bị sẽ được cho phép hoặc bị từ chối.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.