Wykonywanie podstawowych zadań

Ta sekcja opisuje procedurę wykonywania standardowych zadań podczas zarządzania Kaspersky Endpoint Security Cloud.

W tej sekcji

Przeglądanie stanu urządzeń i użytkowników, statystyk i zdarzeń

Zamykanie sesji Konsoli zarządzającej

Konfigurowanie ochrony

Konfigurowanie komponentu Ochrona przed włamaniami na urządzeniach z systemem Windows

Definiowanie ustawień serwera proxy

Monitorowanie uruchamiania aplikacji na urządzeniach z systemem Android

Kontrola zgodności urządzeń Android z firmowymi wymaganiami bezpieczeństwa

Konfigurowanie dostępu użytkownika do funkcji urządzenia

Wykrywanie hakowania urządzenia (dostęp root)

Konfigurowanie ochrony hasłem urządzeń Windows

Konfigurowanie hasła odblokowującego dla urządzeń mobilnych

Konfigurowanie Zapory sieciowej na urządzeniach Windows

Konfigurowanie dostępu użytkownika do stron internetowych

Konfigurowanie serwera proxy

Konfigurowanie połączenia z internetem

Konfigurowanie poczty na urządzeniach iOS

Konfigurowanie kalendarza CalDAV na urządzeniach iOS

Monitorowanie wymiany karty SIM na urządzeniach Android

Ochrona Kaspersky Endpoint Security for Android przed odinstalowaniem

Konfigurowanie powiadomień z Kaspersky Endpoint Security for Android

Włączanie i wyłączanie funkcji wydajności Kaspersky Endpoint Security for Windows

Włączanie i wyłączanie przesyłania plików zrzutu pamięci i plików śledzenia do Kaspersky w celu przeprowadzenia ich analizy

Filtrowanie przychodzących połączeń i wiadomości SMS na urządzeniach Android

Przeglądanie szczegółów licencji i wprowadzanie kodu aktywacyjnego

Przejdź do góry