Zarządzanie profilami zabezpieczeń

W tej sekcji opisano profile zabezpieczeń w Kaspersky Endpoint Security Cloud oraz sposoby tworzenia, konfigurowania, kopiowania, stosowania i usuwania profili zabezpieczeń.

W tej sekcji

Informacje o profilach zabezpieczeń

Przeglądanie listy profili zabezpieczeń

Tworzenie profilu zabezpieczeń

Edytowanie profilu zabezpieczeń

Przypisywanie profilu zabezpieczeń do użytkownika lub grupy użytkowników

Kopiowanie profilu zabezpieczeń

Eksportowanie i importowanie profili zabezpieczeń

Usuwanie profilu zabezpieczeń

Przejdź do góry