Informacje o Zarządzaniu poprawkami

Kaspersky Endpoint Security Cloud umożliwia zainstalowanie poprawek oprogramowania, które eliminują luki wykryte na zarządzanych urządzeniach działających pod kontrolą systemu Windows.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywowałeś Kaspersky Endpoint Security Cloud za pomocą licencji dla Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus lub Pro.

Możesz skonfigurować instalację poprawki.

Lista poprawek zawiera tylko te poprawki, które eliminują luki znajdujące się na liście aktywnych luk.

Możesz filtrować listę poprawek według następujących parametrów:

Z poziomu właściwości poprawki możesz zatwierdzić poprawkę i zaakceptować Umowy licencyjne (jeśli są wymagane do zainstalowania poprawki).

Dla każdej poprawki Kaspersky Endpoint Security Cloud wyświetla listę urządzeń, na których zostały wykryte luki wyeliminowane przez poprawkę. Możesz filtrować listę urządzeń według stanu instalacji poprawki.

Jeśli nie można zainstalować poprawki dla aplikacji, ponieważ ta aplikacja jest obecnie uruchomiona, użytkownik urządzenia jest proszony o zamknięcie oprogramowania. Dalsze działania zależą od reakcji użytkownika:

Przejdź do góry