Zarządzanie urządzeniami

Ta sekcja zawiera informacje o sposobie podłączenia urządzeń działających pod kontrolą różnych systemów operacyjnych do Kaspersky Endpoint Security Cloud, wyświetlania listy urządzeń, zmieniania nazwy urządzeń i usuwania urządzeń.

W tej sekcji

Przeglądanie listy urządzeń

Informacje o stanach urządzeń

Przeglądanie listy urządzeń, które są oznaczone do usunięcia

Przeglądanie właściwości urządzenia

Podłączanie urządzeń Windows i urządzeń Mac

Zmienianie nazwy urządzeń

Przypisywanie właściciela do urządzenia Windows lub urządzenia Mac

Scenariusz: Tworzenie, odnawianie i przesyłanie certyfikatu APNs

Podłączanie urządzeń mobilnych

Wysyłanie poleceń na urządzenia mobilne

Usuwanie urządzeń z listy urządzeń

Uruchamianie i zatrzymywanie aktualizacji antywirusowych baz danych i skanowań antywirusowych

Aktualizowanie aplikacji zabezpieczającej na urządzeniach z systemem Windows

Włączanie i wyłączanie aktualizacji aplikacji zabezpieczających na urządzeniach z systemem Windows

Przejdź do góry