Włączanie ochrony hasłem

Ochrona hasłem umożliwia ograniczenie dostępu użytkowników do Kaspersky Endpoint Security zgodnie z uprawnieniami im nadanymi (na przykład, uprawnienie do zakończenia działania aplikacji).

W celu włączenia ochrony hasłem:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Ustawienia główneInterfejs.
 3. W sekcji Ochrona hasłem kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno Ochrona hasłem.

 4. W otwartym oknie zaznacz pole Włącz ochronę hasłem.
 5. Określ hasło dla konta KLAdmin:
  1. W tabeli Uprawnienia kliknij dwukrotnie, aby otworzyć listę uprawnień dla konta KLAdmin.

   Konto KLAdmin posiada prawo do wykonania dowolnego działania, które jest chronione hasłem.

  2. W otwartym oknie kliknij przycisk Hasło.
  3. Określ hasło dla konta KLAdmin i potwierdź je.
  4. Kliknij OK.

  Jeśli komputer działa pod kontrolą profilu, Administrator może zresetować hasło dla konta KLAdmin we właściwościach profilu. Jeśli komputer nie jest połączony z Kaspersky Security Center, a Ty zapomniałeś hasło do konta KLAdmin, nie ma możliwości odzyskania hasła.

 6. Ustaw uprawnienia dla wszystkich użytkowników w sieci firmowej:
  1. W tabeli Uprawnienia kliknij dwukrotnie, aby otworzyć listę uprawnień dla grupy Każda.

   Grupa Każda jest wbudowaną grupą Windows, która zawiera wszystkich użytkowników w obrębie sieci firmowej.

  2. Zaznacz pola obok działań, które użytkownicy będą mogli wykonywać bez wprowadzenia hasła.

   Jeśli pole jest odznaczone, użytkownicy nie mogą wykonywać tego działania. Na przykład, jeśli pole obok uprawnienia Zakończenie działania aplikacji jest odznaczone, możesz zakończyć działanie aplikacji tylko wtedy, gdy jesteś zalogowany jako KLAdmin lub jako pojedynczy użytkownik, który posiada wymagane uprawnienie, lub jeśli wprowadzisz hasło tymczasowe.

   Uprawnienia Ochrony hasłem obejmują pewne ważne aspekty, które należy rozważyć. Upewnij się, że wszystkie warunki dla uzyskania dostępu do Kaspersky Endpoint Security zostaną spełnione.

  3. Kliknij przycisk OK.
 7. Zapisz swoje zmiany.

Jeśli ochrona hasłem jest włączona, aplikacja ograniczy dostęp użytkowników do Kaspersky Endpoint Security zgodnie z uprawnieniami nadanymi grupie Każda. Możesz wykonać działania, które są zablokowane dla grupy Każda tylko wtedy, gdy korzystasz z konta KLAdmin, innego konta posiadającego wymagane uprawnienia, lub jeśli wprowadzasz hasło tymczasowe.

Możesz wyłączyć Ochronę hasłem tylko wtedy, gdy jesteś zalogowany jako KLAdmin. Nie można wyłączyć ochrony hasłem, jeśli używasz innego konta użytkownika lub hasła tymczasowego.

Podczas sprawdzania hasła możesz zaznaczyć pole Zapisz hasło dla bieżącej sesji. W tym przypadku Kaspersky Endpoint Security nie wyświetli monitu o podanie hasła, gdy użytkownik próbuje wykonać inne działanie ochrony hasłem na czas trwania sesji.

Przejdź do góry