Okno główne aplikacji

Otwieranie okna głównego aplikacji

Funkcje okna głównego aplikacji

W oknie głównym Kaspersky Internet Security można wyświetlić informacje o stanie ochrony komputera, stanie modułów Ochrona plików i Ochrona WWW, postępie wykonywania zadań skanowania antywirusowego oraz zalecenia dotyczące sposobu udoskonalenia ochrony komputera Mac.

W oknie głównym aplikacji możesz także:

Wskaźniki okna głównego aplikacji

Okno główne aplikacji zawiera następujące kontrolki:

Wskaźnik stanu ochrony sygnalizuje bieżący stan ochrony komputera:

Poza wskaźnikiem stanu ochrony komputera, w prawym panelu okna głównego aplikacji znajduje się opis stanu ochrony komputera oraz lista najnowszych zagrożeń i problemów z bezpieczeństwem komputera zgłoszonymi przez Centrum ochrony, a także najnowsze wiadomości i zalecenia z Kaspersky.

Używając przycisków dostępnych w dolnej części okna, można wykonać następujące działania:

Otworzyć okno Skanowanie, aby uruchomić Szybkie skanowanie, Pełne skanowanie i Skanowanie obiektów.

Otworzyć okno Aktualizacja, aby aktualizować bazy danych aplikacji.

Otworzyć okno Prywatność, aby dostosować ustawienia prywatności.

Otworzyć okno Kaspersky Safe Kids.

Otworzyć okno Kontrola sieci.

Kontrola sieci jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywowałeś aplikację kodem aktywacyjnym do Kaspersky Small Office Security. Jeśli zmienisz kod aktywacyjny, Kontrola sieci zostanie zastąpiona programem Kaspersky Safe Kids (wszystkie regiony za wyjątkiem Chin i Japonii) lub Kontrolą rodzicielską (Chiny i Japonia). Kontrola rodzicielska posiada taką samą funkcjonalność co Kontrola sieci.

Używając przycisków dostępnych w dolnym panelu okna, można wykonać następujące działania:

Zaloguj

Otworzyć okno, w którym można zalogować się do portalu My Kaspersky.

<Konto My Kaspersky>

Otworzyć okno, w którym można przejść na stronę internetową My Kaspersky lub wylogować się z My Kaspersky.

Otworzyć okno Licencjonowanie, w którym możesz przejrzeć informacje o licencji lub subskrypcji.

Przejdź do góry