Obszar ochrony komputera

Obiekty wykrywane przez Kaspersky Internet Security są podzielone na kategorie w oparciu o różne atrybuty. Aplikacja zawsze wykrywa wirusy, robaki, trojany i szkodliwe narzędzia. Programy te mogą wyrządzić znaczne szkody na Twoim komputerze. Aby zapewnić solidniejszą ochronę komputera, możesz poszerzyć listę wykrywanych obiektów, włączając skanowanie w poszukiwaniu legalnego oprogramowania, które cyberprzestępcy mogą wykorzystać do uszkodzenia komputera i danych.

Obiekty, przed którymi chroni Kaspersky Internet Security, są pogrupowane w następujący sposób:

Wybierz kategorię wykrywanych obiektów

W zależności od wybranych kategorii wykrywanych obiektów, w trakcie działania Ochrony plików, Ochrony WWW i zadań skanowania antywirusowego program Kaspersky Internet Security korzysta z niektórych lub wszystkich antywirusowych baz danych.

Uwaga: Jeśli Kaspersky Internet Security rozpozna program jako szkodliwy, ale uważasz, że jest on bezpieczny, możesz dodać go do Strefy zaufanej.

Strefa zaufana to lista obiektów, które nie są skanowane ani monitorowane przez program Kaspersky Internet Security. Dodanie obiektów do Strefy zaufanej może być konieczne, na przykład, gdy Kaspersky Internet Security blokuje dostęp do pliku, aplikacji lub strony internetowej, chociaż uważasz obiekt, aplikację lub adres internetowy za całkowicie nieszkodliwy.

Po dodaniu aplikacji do Strefy zaufanej, jej aktywności plikowe i sieciowe (także te podejrzane) nie będą monitorowane. Jednakże Kaspersky Internet Security przeskanuje plik wykonywalny i proces zaufanej aplikacji.

Dodaj/usuń plik lub folder do/z listy zaufanych plików i folderów

Dodaj/usuń zaufany adres internetowy do/z listy zaufanych adresów internetowych

Włącz monitorowanie zaufanych adresów internetowych

Przejdź do góry