Om programåtkomst till webbkameran

Komponenten Webbkameraskydd är utformad för att skydda din webbkamera mot obehörig åtkomst. Om Webbkameraskydd är aktiverat och kryssrutan Blockera åtkomst till webbkameran för alla program är markerad, blockerar Kaspersky Small Office Security åtkomst till webbkameran för alla program och meddelar dig om att åtkomst har blockerats.

Om kryssrutan Blockera åtkomst till webbkameran för alla program är avmarkerad, övervakar Kaspersky Small Office Security programåtkomst till webbkameran beroende på tilllfölitlighetsgrupp för det program som begär åtkomst. Kaspersky Small Office Security blockerar åtkomst till webbkameran för program som har inkluderats i grupperna Hög begränsning eller Ej tillförlitlig.

I fönstret Programkontrollinställningar går det att tillåta åtkomst till webbkameran för program som finns i grupperna Hög begränsning eller Ej tillförlitlig. Om ett program från gruppen med Låg begränsning försöker ansluta till webbkameran så visar Kaspersky Small Office Security ett meddelande och ber dig besluta att ge det programmet åtkomst till webbkameran eller inte.

Om försök till åtkomst till webbkameran görs av ett program som nekats åtkomst som standard, visar Kaspersky Small Office Security ett meddelande. Meddelandet visar information om att ett program installerat på datorn (till exempel Skype™) för närvarande tar emot video från webbkameran. I meddelandets listruta kan du blockera programmets åtkomst till webbkameran eller gå vidare till konfiguration av inställningarna för programmets åtkomst till webbkameran. Detta meddelande visas inte om programmet redan körs i helskärmsläge på datorn.

I listrutan i meddelandet om att videodata tas emot av programmet kan du dessutom välja att dölja meddelanden eller gå vidare med att konfigurera inställningarna för meddelandevisning.

Som standard så ger Kaspersky Small Office Security åtkomst till webbkameran till program som kräver din tillåtelse om programmets grafiska gränssnitt fortfarande laddas, avslutas eller inte svarar, och du kan inte tillåta åtkomst manuellt.

Funktionen för skydd av webbkameraåtkomst har följande funktioner och begränsningar:

Klicka på den här länken för att se en lista över webbkameror som stöds.

För att aktivera skydd mot obehörig åtkomst till webbkameran så måste komponenten Programkontroll aktiveras.

Webbkameraskydd har begränsningar om programmet installerades på Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1).

Denna funktionalitet är inte tillgänglig om Kaspersky Small Office Security har installerats på en filserver.

Överst på sidan