Конфигуриране на интелигентното седмично сканиране

24 август 2023 г.

ID 172940

Моля, имайте предвид, че това е функция за ранен достъп.

Интелигентното седмично сканиране на всички файлове е активирано по подразбиране и не е необходимо да конфигурирате нищо, за да го използвате. Ако не желаете да използвате интелигентното седмично сканиране, можете да дезактивирате тази функция.

За да дезактивирате интелигентното седмично сканиране:

  1. На главния екран на приложението Kaspersky натиснете Автоматичен антивирус.
  2. Натиснете Ръчно сканиране и график.
  3. Махнете отметката от квадратчето Интелигентно седмично сканиране.

    Интелигентното седмично сканиране ще бъде дезактивирано.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.