การกำหนดค่าการสแกนอัจฉริยะรายสัปดาห์

24 สิงหาคม 2566

ID 172940

โปรดทราบว่านี่เป็น ฟีเจอร์สิทธิ์ใช้งานก่อนใคร

การสแกนอัจฉริยะรายสัปดาห์จะเปิดใช้งานโดยเป็นค่าเริ่มต้น และคุณไม่ต้องกำหนดค่าใด ๆ เพื่อเปิดใช้งาน หากคุณไม่ต้องการใช้การสแกนอัจฉริยะ คุณสามารถปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานการสแกนอัจฉริยะรายสัปดาห์

  1. บนหน้าจอหลักของแอป Kaspersky ให้แตะ แอนตี้ไวรัสอัตโนมัติ
  2. แตะสแกนด้วยตัวเองและตามกำหนดเวลา
  3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย สแกนอัจฉริยะรายสัปดาห์

    สแกนอัจฉริยะรายสัปดาห์จะปิดการใช้งาน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง