Cấu hình quét hàng tuần thông minh

24 Tháng Tám, 2023

ID 172940

Vui lòng lưu ý rằng đây là một tính năng truy cập sớm.

Tính năng quét hàng tuần thông minh tất cả các tập tin được bật theo mặc định và bạn không cần cấu hình gì để kích hoạt nó. Nếu bạn không muốn sử dụng tính năng quét thông minh, bạn có thể tắt tính năng này.

Để tắt tính năng quét hàng tuần thông minh:

  1. Trên màn hình chính của ứng dụng Kaspersky, chạm vào Anti-Virus tự động.
  2. Chạm vào Quét thủ công và quét theo lịch.
  3. Bỏ chọn hộp kiểm Quét hàng tuần thông minh.

    Tính năng quét hàng tuần thông minh sẽ bị tắt.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.