Относно „Къде е устройството ми“

28 септември 2023 г.

ID 71836

„Къде е устройството ми“ защитава данните ви срещу неоторизиран достъп и ви помага да намерите устройството си, ако бъде загубено или откраднато. Можете дистанционно да изпращате команди до Вашето устройство чрез My Kaspersky.

Функцията „Къде е устройството ми“ е изключена по подразбиране. За да изпращате команди дистанционно до вашето устройство, включете функцията „Къде е устройството ми“. Изпробвайте някои от функциите още сега, за да действате решително, ако устройството Ви бъде откраднато или загубено.

Ако не включите функцията „Къде е устройството ми“, преди устройството ви да се загуби, няма да можете да я използвате, за да го намерите или за дистанционно управление.

Можете да изпращате команди от My Kaspersky, за да извършвате следното:

  • Преглед на местоположението на изгубеното устройство, заключване на устройството и показване на съобщение на екрана на заключеното устройство.
  • Включване на силна аларма на устройството.
  • Нулирайте до фабричните настройки на устройството, включително изтриване на картата с памет.
  • Тайна снимка на лицето, текущо използващо устройството.

    Тази функция е налична само на устройства, които имат предна камера.

Освен това можете да настроите следните действия в функцията „Къде е устройството ми“:

Настройките на функцията „Къде е устройството ми“ са защитени със заключване на екрана.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.