Представяне на данни

11 октомври 2023 г.

ID 171106

Можете да видите информация за данните, предоставени на Kaspersky, като използвате предишните версии на приложението:

В този раздел

Предоставяне на данни според лицензионното споразумение

Съответствие със законодателството на Европейския съюз (GDPR)

Предоставяне на данни за маркетингови цели

Предоставяне на данни за свързване към My Kaspersky

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.